ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Ένας άντρας με κουκούλα κρατά το βρέφος καθώς γίνεται η περιτομή. Η Παναγία κοιτάζει με αγωνία.
Ένα πλήθος ανθρώπων, με χαρακτηριστικές ενδυμασίες του 15ου αιώνα, συγκεντρώνονται γύρω τους.
Η διακόσμηση στον πίσω τοίχο περιλαμβάνει φυλλώματα και φιγούρες ανθρώπων και ζώων.
Εμφανίζεται το μονόγραμμα του Dürer, ένα σημάδι που δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιεί ο
Raimondi μετά την αγωγή του Dürer στο δικαστήριο της Βενετίας. Αριθμημένο “12” στην πινακίδα.

Albrecht Dürer (1471 – 1528), δημιουργός χαράκτης,
Marcantonio Raimondi (1480 – 1534), χαράκτης,
Die Beschneiduhg Christi (Η περιτομή του Χριστού),
10η χαλκογραφία της σειράς Η ζωή της Θεοτόκου,
ξυλογραφία του Albrecht Dürer αντιγεγραμμένη από
τον Marcantonio Raimondi – χαλκογραφία με καλέμι
πριν από το 1510 ή 1518
Παράσταση και χαρτί: 29 εκ. x 21,5 εκ.
Γερμανική – ιταλική σχολή
Αρ. 3944 – Απόκτηση 2018