ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

75

Die Bauernhochzeit – Les noces villageoises (Χωριάτικος γάμος)

David Teniers ο νεότερος (1610 -1690) ζωγράφος,
Johan Wölfle (1807 – 1896) χαράκτης,
Die Bauernhochzeit – Les noces villageoises (Χωριάτικος γάμος)
επιχρωματισμένη λιθογραφία – ca 1850
Παράσταση: 41,5 εκ. x 51,6 εκ.
Χαρτί: 52 εκ. x 62 εκ.
Φλαμανδική-γερμανική σχολή
Αρ. 1655 – Απόκτηση 2012