ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Heiri Strub (1916 – 2014) χαράκτης,
Der Schuldenbauer (Ο χρεοκοπημένος αγρότης)
ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο – 1948
Από μια σειρά ξυλογραφιών για την εικονογράφηση
του βιβλίου του Jeremias Gotthelf, Gesamtausgabe in
zwanzig Bänden Birkhäuser Basel 1948–1952,
για το μυθιστόρημα Der Schuldenbauer
Παράσταση: 9,2 εκ. x 8,8 εκ.
Χαρτί: 15,6 εκ. x 13,4 εκ.
Ελβετική σχολή
Αρ. 200 – Απόκτηση 2008