ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Heiri Strub (1916 – 2014) χαράκτης,
Der Geldstag (Η πτώχευση)
ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο – 1948
Από μια σειρά ξυλογραφιών για την εικονογράφηση του
βιβλίου του Jeremias Gotthelf, Gesamtausgabe in zwanzig
Bänden Birkhäuser Basel 1948 – 1952,
για το μυθιστόρημα Der Geldstag
Παράσταση: 9,2 εκ. x 8,8 εκ. – Χαρτί: 15 εκ. x 10,5 εκ.
Ελβετική σχολή
Αρ.174 – Απόκτηση 2008