ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

The-last-supper

Das Abendmahl (Ο Μυστικός Δείπνος)

Leonardo da Vinci (1452 – 1519) ζωγράφος, Rafaello
Sanzio Morghen (1758 – 1833) χαράκτης,
H. Trosse (19ος αιώνας) χαράκτης,
Das Abendmahl (Ο Μυστικός Δείπνος)
χαλκογραφία με καλέμι – 1799 – ca 1900
για τη γερμανική βαθυτυπική αναπαραγωγή
Παράσταση: 41 εκ. x 85,8 εκ.
Χαρτί: 68 εκ. x 100 εκ.
Ιταλική-γερμανική σχολή
Αρ. 1257 – Απόκτηση 2012