ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

costumes_grecs

Costumes grecs (Ελληνικές ενδυμασίες

Alexandre Lacauchie (1802 – 1881) χαράκτης,
Costumes grecs (Ελληνικές ενδυμασίες)
επιχρωματισμένη λιθογραφία – 1830-1860
Πρώτη από τις 24 λιθογραφίες-εικονογράφηση του
βιβλίου Les nations. Album des Costumes De Tous les Pays. Par
Alexandre Lacauchie Paris. Maison Martinet. Haute Cœur
frères 41, Rue Vivienne et 146, Rue de Rivoli, 1853
Παράσταση: 24,2 εκ. x 18,6 εκ.
Χαρτί: 44 εκ. x 30 εκ.
Γαλλική σχολή
Αρ. 4 – Απόκτηση 2007