ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Sakamoto-Tatsubori Kayoko (19.. – ) χαράκτρια,
Bright eye (Λαμπερό μάτι) – έγχρωμη ξυλογραφία
(mokuhanga) – 2010 – 6/12
Παράσταση: 54,5 εκ. x 44,5 εκ.
Χαρτί: 64 εκ. x 53 εκ.
Ιαπωνική σχολή
Αρ. 3867 – Απόκτηση 2017