ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Luca Giordano (1632 – 1705) ζωγράφος,
Jean-Charles Le Vasseur (1734 – 1816) χαράκτης,
Apollon et Daphné (Ο Απόλλων και η Δάφνη)
χαλκογραφία με καλέμι – 1777
Παράσταση: 32,3 εκ. x 46,8 εκ.
Χαρτί: 46,8 εκ. x 61 εκ.
Ιταλική-γαλλική σχολή
Αρ. 268 – Απόκτηση 2008