ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

135

Aphrodite’s abode (Τόπος διαμονής της Αφροδίτης)

Στας Παράσκος (1933 – 2014) χαράκτης,
Aphrodite’s abode (Τόπος διαμονής της Αφροδίτης)
έγχρωμη μεταξοτυπία – 1981
Παράσταση: 35 εκ. x 45 εκ. – Χαρτί: 50 εκ. x 70 εκ.
Αγγλική-Κυπριακή σχολή
Αρ. 1310 – Απόκτηση 2011