ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Mircea Nechita (1963 – ) χαράκτης,
Alai de nuntă (Νυφική πομπή) – oξυγραφία – 1999 – Ε.Α
Παράσταση: 6,5 εκ. x 39,9 εκ.
Χαρτί: 17,5 εκ. x 49,7 εκ.
Ρουμανική σχολή
Αρ. 3013 – Απόκτηση 2014