ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Mikhail Nikolayevich Avvakumov (1938 – ) χαράκτης,
Το χιόνι της χτεσινής νύχτας – λινογραφία – 2010 – 3/10
Παράσταση: 96 εκ. x 50 εκ. – Χαρτί: 100 εκ. x 54 εκ.
Ρωσική σχολή
Αρ. 1638 – Απόκτηση 2012