ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Vladimir Andreyevitch Favorsky (1886 – 1964)
χαράκτης,
Το τραγούδι των εξεγερθέντων Ελλήνων – ξυλογραφία σε
όρθιο ξύλο – 1954 (μεταθανάτια εκτύπωση από
την πλάκα)
Εικονογράφηση για ρωσική έκδοση των ποιημάτων
του Μπάϊρον (ποίημα Δεῦτε παῖδες τῶν Ἑλλήνων, του
Ρήγα Φεραίου)
Παράσταση: 7,8 εκ. x 8 εκ. – Χαρτί: 20 εκ. x 20 εκ.
Ρωσική σχολή
Αρ. 877 – Απόκτηση 2009