ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Max Avadevitch Birstein (1914 – 2000) χαράκτης,
Το παλάτι Monplaisir – έγχρωμη λινογραφία – ca 1950
Από μια σειρά με όψεις του παλατιού Peterhof και του
πάρκου του
Παράσταση: 15,8 εκ. x 21,5 εκ.
Χαρτί: 21 εκ. x 30 εκ.
Ρωσική σχολή
Αρ. 229 – Απόκτηση 2008