ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Πολύκλειτος Ρέγκος (1903 – 1984) χαράκτης,
Το Άγιον Όρος – ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο – 1933-1934
Ξυλογραφία του λευκώματος Le Mont Athos
(Tο Άγιον Όρος), Παρίσι 1934
Παράσταση: 10,2 εκ. x 7,6 εκ. – Χαρτί: 18 εκ. x 13 εκ.
Ελληνική-γαλλική σχολή
Αρ. 2925 – Απόκτηση 2014