ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

145

Τοπίο της πατρίδας μου

Παναγιώτης Λάρκος (1956 – ) χαράκτης,
Τοπίο της πατρίδας μου – έγχρωμη λινογραφία
1999 – 5/10
Παράσταση: 63,5 εκ. x 45 εκ. – Χαρτί: 80 εκ. x 60 εκ.
Ρωσική-Κυπριακή σχολή
Αρ. 142 – Απόκτηση 2008