ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

196

Συνηγορία υπέρ της γυναίκας

Paul Peter Piech (1920 – 1996) χαράκτης,
Συνηγορία υπέρ της γυναίκας – έγχρωμη λινογραφία – 1989
Παράσταση: 58,5 εκ. x 39,2 εκ.
Χαρτί: 70 εκ. x 50 εκ.
Αγγλική-Αμερικανική (ΗΠΑ) σχολή
Αρ. 688 – Απόκτηση 2009