ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Μετά την εισβολή του 1974 και μέχρι το 1978 ο Κάνθος δημιουργεί τις 11 από τις 12 ξυλογραφίες της σειράς Σκληροί Χρόνοι. Ο ίδιος αναφέρει: ” Στόχος η απότιση χρέους, η συμπάθεια στους πονεμένους. Προσπάθεια έκφρασης και οδύνης του πόνου, του θρήνου του λαού κι ένα μήνυμα εγκαρτέρησης και ηθικής αντοχής. Μια μαρτυρία των καιρών που ζούμε και μια διαμαρτυρία”. Οι ξυλογραφίες του χαρακτηρίζονται από καθαρές γραμμές και την έντονη, δραματική αντίθεση του άσπρου και του μαύρου. Με εκφραστικότητα, το εργαλείο του πάει στο ουσιαστικό, τονίζοντας και σημαντικά σύμβολα που βοηθούν να περάσουν το μήνυμα του. Η τεχνική, με λιτά και απλά μέσα, συνάδει με τον στόχο που είναι η έμφαση στο τραγικό μήνυμα.
Στο έργο του Στ’αγκαθερά της Τηλλυρίας κυριαρχούν οι οριζόντιες και λοξές γραμμές, οι οποίες ταυτίζονται με απόλυτη ακρίβεια με το θέμα της παράστασης, που είναι το πρόσωπο ενός σκοτωμένου νεαρού κατά τους βομβαρδισμούς της Τηλλυρίας το 1964. Το πρόσωπο, στο οποίο κυριαρχεί το μαύρο και οι βαθιές σκιές, γέρνει στον ώμο και ακουμπάει το έδαφος συμβολικά στρωμένο με αγκαθερά, ενώ το τοπίο, εκτός από τις γραμμές που δημιουργούν τα κλωνιά, μόλις σκιαγραφείται. Όλο το έργο γέρνει σαν το πρόσωπο του σκοτωμένου νεαρού. Η δραματικότητα και το πάθος προκαλούν μεγάλη συγκίνηση.

Τηλέμαχος Κάνθος (1910 – 1993) χαράκτης,
Στ’ αγκαθερά της Τηλλυρίας – ξυλογραφία – 1978
12η και τελευταία ξυλογραφία της σειράς
Σκληροί χρόνοι (1964 – 1978)
Παράσταση: 29,5 εκ. x 59,5 εκ.
Χαρτί: 59 εκ. x 84 εκ.
Ελληνική-Κυπριακή σχολή
Αρ. 190 – Απόκτηση 2008