ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Δημήτριος Γαλάνης (1882 – 1966) χαράκτης,
Στο πάρκο – oξυγραφία – ca 1940
Παράσταση: 23 εκ. x 28,6 εκ. – Χαρτί: 33 εκ. x 50 εκ.
Ελληνική-γαλλική σχολή
Αρ. 3936 – Απόκτηση 2018