ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Χρίστος Δαγκλής (1916 – 1991) χαράκτης,
Στον Άη Στράτη – λινογραφία – 1952
Παράσταση: 7.3 εκ. x 9.3 εκ.
Χαρτί: 10 εκ. x 13 εκ.
Ελληνική σχολή
Αρ. 8 – Απόκτηση 2007