ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

140-b

Σαντορίνη

Γιούλικα Λακερίδου (1940 – ) χαράκτρια,
Σαντορίνη – έγχρωμη λιθογραφία
τέλος 20ου αιώνα – e. a. VIII/X
Παράσταση και χαρτί: 40 εκ. x 60.3 εκ.
Ελληνική-Γαλλική-Κυπριακή σχολή
Αρ. 62 – Απόκτηση 2008