ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

127-b

Προσωπείο με φλόγα

Δήμητρα Σιατερλή (1952 – ) χαράκτρια,
Προσωπείο με φλόγα – κομμένες μήτρες ψευδάργυρου
χαραγμένες με την τεχνική των λιπαρών μολυβιών
έγχρωμο υψιτυπικό τύπωμα) – 1984 – Prova unica
Παραστάσεις: 6-9 εκ. x 10-13.7 εκ.
Χαρτί: 110.5 εκ. x 19.5 εκ.
Ελληνική-Ιταλική σχολή
Αρ. 1487 – Απόκτηση 2012