ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

131

Παράκληση

Τηλέμαχος Κάνθος (1910 – 1993) χαράκτης,
Παράκληση – ξυλογραφία – 1972
Παράσταση: 17,7 εκ. x 27,3 εκ.
Χαρτί: 42 εκ. x 57 εκ.
Ελληνική-Κυπριακή σχολή
Αρ. 189 – Απόκτηση 2008