ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Χαμπής (1947 – ) χαράκτης,
Ο Σπανός τζι οι σαράντα δράτζιοι
λινογραφία, 1986 – A/P
1η λινογραφία – τίτλος της σειράς για
την εικονογράφηση του παραμυθιού
Ο Σπανός τζι οι σαράντα δράτζιοι
Παράσταση: 45,7 εκ. x 63 εκ. – Χαρτί: 50 εκ. x 70 εκ.
Ρωσική-Κυπριακή σχολή
Αρ. 334 – Απόκτηση 2008