ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

othello-kills

Ο Οθέλος σκοτώνει τη Δυσδαιμόνα

Vladimir Andreyevitch Favorsky (1886 – 1964)
χαράκτης,
Ο Οθέλος σκοτώνει τη Δυσδαιμόνα – ξυλογραφία σε όρθιο
ξύλο – 1946 (μεταθανάτια εκτύπωση από την πλάκα)
Τελευταία ξυλογραφία από τις 6 για εικονογράφηση
μιας ρωσικής έκδοσης του Οθέλου του
Ουίλλιαμ Σαίξπηρ
Παράσταση: 9,8 εκ. x 8,3 εκ.
Χαρτί: 17 εκ. x 13,5 εκ.
Ρωσική σχολή
Αρ. 861 – Απόκτηση 2009