ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

30

Ο Μυστικός Δείπνος

Livio Agresti (1505 – 1579) ζωγράφος, Cornelis Cort
(1533 – 1578) χαράκτης,
Ο Μυστικός Δείπνος – Paulus Palumbus Novariensis &
Gaspar Albertus εκδότες – χαλκογραφία με καλέμι –
1578 (1η κατάσταση της πλάκας)
Παράσταση: 50 εκ. x 35 εκ. – Χαρτί: 53 εκ. x 35.5 εκ.
Ιταλική-φλαμανδική σχολή
Αρ. 3452 – Απόκτηση 2015