ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

148

Ο μάγος με τα χρώματα

Σπύρος Δημητριάδης (1950 – ) χαράκτης, 149
Ο μάγος με τα χρώματα – έγχρωμη μεταξοτυπία
1994 – 26/50
Παράσταση: 68.5 εκ. x 48.5 εκ.
Χαρτί: 100 εκ. x 70 εκ.
Τσεχική-Κυπριακή σχολή
Αρ. 1262 – Απόκτηση 2011