ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

the-folk

Ο λαϊκός ποιητής Παύλος Λιασίδης

Λευτέρης Οικονόμου (1930 – 2007) χαράκτης,
Ο λαϊκός ποιητής Παύλος Λιασίδης
ξυλογραφία – 2003 – Ε/Α
Παράσταση: 44,5 εκ. x 34,5 εκ.
Χαρτί: 60 εκ. x 50 εκ.
Αγγλική-Κυπριακή σχολή
Αρ. 39 – Απόκτηση 2007