ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Κώστας Αβερκίου (1917 – 1981) χαράκτης,
Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’ – ξυλογραφία – 1976
Παράσταση: 30 εκ. x 18,2 εκ. – Χαρτί: 36 εκ. x 24 εκ.
Κυπριακή σχολή
Αρ. 803 – Acquisition 2009