ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Χαμπής (1947 – ) χαράκτης,
Οι γυναίκες επιστρέφουν – έγχρωμη μεταξοτυπία
1989 – 7/96
Παράσταση: 66,8 εκ. x 94 εκ.
Χαρτί: 70 εκ. x 100 εκ.
Ρωσική-Κυπριακή σχολή
Αρ. 332 – Απόκτηση 2008