ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

138-b

Λευκαρίτικη αποθήκη

Χαμπής (1947 – ) χαράκτης,
Λευκαρίτικη αποθήκη – λινογραφία – 1985 – 49/50
Παράσταση: 40,4 εκ. x 59,6 εκ.
Χαρτί: 62 εκ. x 98 εκ.
Ρωσική-Κυπριακή σχολή
Αρ. 199 – Απόκτηση 2008