ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

siaterli_worlds

Κόσμοι σαν γλωσσάρια “ελλειπτικοί κόσμοι”

Δήμητρα Σιατερλή (1952 – ) χαράκτρια, 127
Κόσμοι σαν γλωσσάρια “ελλειπτικοί κόσμοι”
έγχρωμη oξυγραφία – 2012 – e.a.
Παράσταση: 86 εκ. x 48 εκ. – Χαρτί: 100 εκ. x 70 εκ.
Ελληνική-Ιταλική σχολή
Αρ. 2548 – Απόκτηση 2013