ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

180

Καρχαρίας

Vladimir Andreyevitch Favorsky (1886 – 1964)
χαράκτης,
Καρχαρίας – ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο – 1932
(μεταθανάτια εκτύπωση από την πλάκα)
Εικονογράφηση του διηγήματος O Καρχαρίας του
Λέοντος Τολστόι
Παράσταση: 13,5 εκ. x 9,5 εκ.
Χαρτί: 21 εκ. x 16.2 εκ.
Ρωσική σχολή
Αρ. 1326 – Απόκτηση 2011