ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Hosai Baido (1842 ή 1843 – 1894) ζωγράφος, ?
(19ος αιώνας) χαράκτης,
Καμπούκι σε σχολείο χωριού – έγχρωμη ξυλογραφία (mokuhanga) – 1893
Κεντρική ξυλογραφία του τριπτύχου
Καμπούκι σε σχολείο χωριού
Παράσταση και χαρτί: 35,8 εκ. x 26,7 εκ.
Ιαπωνική σχολή
Αρ. 3724 – Απόκτηση 2016