ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

157

Ιερόδουλη με δύο kamuro

Keisai Eisen (1790 – 1848) ζωγράφος, Ανώνυμος
(18ος-19ος αιώνας) χαράκτης,
Ιερόδουλη με δύο kamuro (μαθητευόμενες)
έγχρωμη ξυλογραφία (mokuhanga) – 182.
Παράσταση και χαρτί: 39 εκ. x 26,3 εκ.
Ιαπωνική σχολή
Αρ. 3713 – Απόκτηση 2016