ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

142

Η Πόλις

Φρίξος Παπαντωνίου (1971 – ) χαράκτης,
Η Πόλις – έγχρωμη λινογραφία – 1990
Μοναδικό αντίτυπο
Παράσταση: 19 εκ. x 69 εκ. – Χαρτί: 29 εκ. x 79 εκ.
Αγγλική-Κυπριακή σχολή
Αρ. 3952 – Απόκτηση 2018