ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Marten de Vos (1532 – 1603) σχεδιαστής,
Jan Sadeler (1550 – 1600) χαράκτης,
Η Πτώση των πρωτοπλάστων (Γένεσις Γ΄) – χαλκογραφία
με καλέμι – 1583
3η χαλκογραφία του βιβλίου Boni et mali scientia & quod
ex horum cognitione a condito Mundo succræverit declaratio
Antwerp, 1583
Παράσταση και χαρτί: 19 εκ. x 25,5 εκ.
Φλαμανδική σχολή
Αρ. 1650 – Απόκτηση 2012