ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Watanabe Sadao (1913 – 1996) χαράκτης,
Η Παραβολή του Σπορέα – katazome τεχνική
(είδος μεταξοτυπίας) – 1965
Παράσταση: 17,5 εκ. x 16,5 εκ.
Χαρτί: 32,5 εκ. x 24 εκ.
Ιαπωνική σχολή
Αρ. 2516 – Απόκτηση 2013