ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Χρόνης Μπότσογλου (1941 – 2022) χαράκτης,
Η μάνα μου (5) – βελονογραφία – 1985 – e/α
5η χαλκογραφία από τις 8 της σειράς Η μάνα μου
Παράσταση: 39 εκ. x 29,7 εκ. – Χαρτί: 69 εκ. x 49,7 εκ.
Ελληνική σχολή
Αρ. 2658 – Απόκτηση 2013