ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Βάσω Κατράκη (1914 – 1988) χαράκτρια,
A- Ζευγάρι καθισμένο (πρόσθια όψη) – πετρογραφία
Β- Τρεις φιγούρες (οπίσθια όψη) – πετρογραφία
Μετά 1955
Παράσταση: Α- 25 εκ. x 17,5 εκ. Β- 25 εκ. x 12 εκ.
Χαρτί: 26 εκ. x 18 εκ.
Ελληνική σχολή
Αρ. 2926 – Απόκτηση 2014