ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Eishōsai Chōki (τέλος 18ου αιώνα – αρχές 19ου
αιώνα) ζωγράφος, Ανώνυμος (18ος αιώνας)
χαράκτης, Ανώνυμος (20ος αιώνας) χαράκτης,
Ερωτευμένοι σε βεράντα, με υπηρέτρια που κρυφοκοιτάζει
– έγχρωμη ξυλογραφία (mokuhanga) – 1767
(αναπαραγωγή 20ου αιώνα για μια έκδοση
ξυλογραφιών μεγάλων καλλιτεχνών του ukiyo-e)
Παράσταση: 33,2 εκ. x 25,1 εκ.
Χαρτί: 35,5 εκ. x 26,5 εκ.
Ιαπωνική σχολή
Αρ. 3712 – Απόκτηση 2016