ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

visit-at-jail-1

Επίσκεψη στα κρατητήρια

Κώστας Οικονόμου (1925 – 2016) χαράκτης,
Επίσκεψη στα κρατητήρια – ξυλογραφία – 1957 – 1/15
Παράσταση: 18,3 εκ. x 20 εκ. – Χαρτί: 40 εκ. x 50 εκ.
Αγγλική-Κυπριακή σχολή
Αρ. 183 – Απόκτηση 2008