ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Λιάνα Παπαϊωάννου (194 – ) χαράκτρια,
Επίδαυρος – έγχρωμη ξυλογραφία – 2001
Épreuve d’artiste
Παράσταση: 24 εκ. x 43 εκ. – Χαρτί: 36 εκ. x 54 εκ.
Ελληνική σχολή
Αρ. 1505 – Απόκτηση 2012