ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Ανώνυμος (19ος αιώνας) ζωγράφος,
Ανώνυμος (19ος – 20ος αιώνας) χαράκτης,
Ελληνικόν Πάνθεον – Ο Εθνομάρτυς Κυπριανός – 9 Ιουλίου 1821
λιθογραφία – 1926
Παράσταση: 45 εκ. x 33,2 εκ. – Χαρτί: 50 εκ. x 40 εκ.
Άγνωστη (Ελληνική-Κυπριακή σχολή ?)
Αρ. 160 – Απόκτηση 2008