ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

117

Δωδεκάκτινος τροχός Ι

Θόδωρος (Θεόδωρος Παπαδημητρίου) (1931 – 2018)
χαράκτης,
Δωδεκάκτινος τροχός Ι – χαλκογραφία μελάνι & ζάχαρη
και ανάγλυφο – 1993 – 39/50
Σειρά Δωδεκάκτινος τροχός (χαλκογραφίες)
Παράσταση: 90 εκ. x 60 εκ. – Χαρτί: 100 εκ. x 70 εκ.
Ελληνική-γαλλική σχολή
Αρ. 3845 – Απόκτηση 2017