ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

177

Γωνιές του Οστάνκινο, το παλάτι Sheremetev και η εκκλησία της Αγίας Τριάδας

Ivan Nikolaevich Pavlov (1872 – 1951) χαράκτης,
Γωνιές του Οστάνκινο, το παλάτι Sheremetev και η εκκλησία
της Αγίας Τριάδας – έγχρωμη λινογραφία – 1909-1917
Mια από τις λινογραφίες του λευκώματος του Ivan
Nikolaevich Pavlov, Οστάνκινο
Παράσταση: 28 εκ. x 35 εκ. – Χαρτί: 30 εκ. x 40 εκ.
Ρωσική σχολή
Αρ. 215 – Απόκτηση 2008