ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

yermak

Γιερμάκ, ο εκπορθητής της Σιβηρίας

Adolphe Iossifovich Charlemagne (1826 – 1901)
ζωγράφος, Ανώνυμος (19ος αιώνας) χαράκτης,
Γιερμάκ, ο εκπορθητής της Σιβηρίας – ατσαλογραφία
2ο μισό 19ου αιώνα
Εικονογράφηση άγνωστου βιβλίου
Εκδότης V. E. Gengel
Παράσταση: 11,9 εκ. x 16,8 εκ.
Χαρτί: 19 εκ. x 23 εκ.
Ρωσική σχολή
Αρ. 211 – Απόκτηση 2008