ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

István Lénárt (19.. – ) χαράκτης,
Γέρικο δέντρο – έγχρωμη λινογραφία – 1994
Παράσταση: 49,6 εκ. x 36 εκ. – Χαρτί: 70 εκ. x 50 εκ.
Ουγγρική-Ρωσσική σχολή
Αρ. 151 – Απόκτηση 2008