ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Χρόνης Μπότσογλου (1941 – 2022) χαράκτης,
Αυτοπροσωπογραφία – έγχρωμη ψηφιακή χαρακτική
2007 – 1/1
Σειρά Ψηφιακές αυτοπροσωπογραφίες (2007 και μετά)
Παράσταση: 24 εκ. x 31.8 εκ. – Χαρτί: 29,7 εκ. x 42 εκ.
Ελληνική σχολή
Αρ. 2717 – Απόκτηση 2013