ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Προμετωπίδα της Εγκυκλοπαίδειας: Αλληγορία
της αποκάλυψης της Αλήθειας, χαραγμένη από τον
Benoît-Louis Prévost (1776), από το σχέδιο του
Charles Nicolas Cochin (1764)