ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

137

Έμπνευση από τη βροχή

Νίκος Κουρούσιης (1937 – ) χαράκτης,
Έμπνευση από τη βροχή – έγχρωμη ψηφιακή
χαρακτική – 2006 – 2/20
Παράσταση: 100 εκ. x 100 εκ.
Χαρτί: 130 εκ. x 130 εκ.
Ελληνική-Αγγλική-Κυπριακή σχολή
Αρ. 607 – Απόκτηση 2009